Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ CROHN ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Μαρία Λέρα, Κυριακή Ταχτσόγλου


Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Έτος δημοσίευσης:

2016

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 166-174

DOI: 10.5281/zenodo.255536

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η νόσος του Crohn ανήκει σε μια ομάδα παθήσεων γνωστή ως ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος εντέρου (ΙΦΝΕ). 

Σκοπός: της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκοπικής μελέτης ήταν να παραθέσει πληροφορίες σχετικά με τη νόσο του Crohn σε παιδιατρικούς ασθενείς. Μεθοδολογία : Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν πρόσφατα άρθρα σχετικά με το θέμα που ανευρέθηκαν κυρίως στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Medline και στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link). 

Αποτελέσματα: Η νόσος του Crohn είναι ένα χρόνιο φλεγμονώδες νόσημα που μπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα. Προσβάλλει συνήθως τις εντερικές έλικες, αν και μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε μοίρα του πεπτικού σωλήνα, από το στόμα μέχρι τον ορθό. Άτομα που πάσχουν από τη νόσο του Crohn, παρουσιάζουν μια χρόνια διαδρομή φλεγμονής του γαστρεντερικού συστήματος. Η νόσος προσβάλλει οποιαδήποτε μοίρα του πεπτικού σωλήνα. Πιθανό εύρημα είναι, να μεταβάλλονται σε προσβεβλημένα τμήματα εντερικού ιστού, τμήματα υγιούς ιστού. 

Συμπεράσματα:Η νόσος του Crohn θεωρείται χρόνια που σημαίνει πως θα υπάρχει για όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. H θεραπεία της είναι φαρμακευτική, διατροφική και χειρουργική. Στόχος των επαγγελματιών υγείας είναι η βελτίωση της ποιότητας υγείας του παιδιού και η άμεση αποκατάσταση της υγείας του.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses