Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Μπανούση Αγγελική

Η αναζήτησή σας έβγαλε 3 αποτελέσματα:

Οστεοσυνθέσεις: Η Εξέλιξη Στην Χειρουργική Αντιμετώπιση Του Κατάγματος
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016
Εισαγωγή: Είναι αποδεκτό ότι παρά τις ιδιαιτερότητες, που έχει η αγορά της παροχής υπηρεσιών υγείας, δεν παύει να είναι αγορά και να διέπεται από τους γενικούς κανόνες της αγοράς. Ακρογωνιαίοι εξ αυτών, είναι η ποιοτική διασφάλιση, διαμέσου της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, σε συνδυασμό με την ορθολογική κατανομή των πόρων, και τον ρόλο που διαδραματίζει η τεκμηριωμένη πρακτική, καθώς η συμβολή

Υγεία: η πορεία ενός κεκτημένου κοινωνικού αγαθού σε περίοδο οικονομικής κρίσης και οι προτεινόμενες πολιτικές υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014
Εισαγωγή: Η πρόσφατη δημοσιονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην κοινωνική και οικονομική ζωή, αναδεικνύουν τα προβλήματα λειτουργίας του υγειονομικού τομέα στη χώρα μας. Σκοπός: Η διερεύνηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην υγεία των πολιτών, η επίδραση της πολιτικής υγείας στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση των πολιτών όπως επίσης η αναφορά των πολιτικών υγείας που προτείνονται

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses