Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Βάια Σιώμου


Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφέας:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 358-364

DOI: 10.5281/zenodo.8067172

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η υψηλή εισροή μεταναστών και προσφύγων στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική  επικράτεια και οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσής τους καθιστούν επιτακτική την ανάγκη προάσπισης της δημόσιας υγείας και διαμόρφωσης αποτελεσματικών στρατηγικών παροχής  πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της προσβασιμότητας των μεταναστών στην Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στη χώρα υποδοχής τους και το παράδειγμα της Ελλάδας. Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αναζήτηση ερευνητικών και ανασκοπικών μελετών στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Medline, PubMed, Google Scholar, το σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link),όπως επίσης σε βιβλία, επιστημονικά περιοδικά και ιστοσελίδες. Αποτελέσματα: Η προστασία της υγείας των μεταναστών και η πρόσβασή τους στην πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι αναφαίρετο δικαίωμα και ζωτικής σημασίας για την ένταξη τους στη χώρα υποδοχής τους. Παρά ταύτα οι ανάγκες των μεταναστών δεν έχουν βρει ανταπόκριση στην Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε όλες τις χώρες υποδοχής, όπως και στην Ελλάδα. Το κυριότερο εμπόδιο τους είναι η γλώσσα και η μη επικοινωνίας μεταξύ ασθενών και γιατρών και επιστημόνων υγείας γενικότερα, καθώς  και η έλλειψη πληροφοριών και η χρονική πίεση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν. Συμπεράσματα: Παρόλο που έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος για την αντιμετώπιση των αναγκών υγείας των μεταναστών, επιβάλλεται η υπέρβαση των εμποδίων πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses