Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Σιώμου Βάια

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022
Εισαγωγή: Η υψηλή εισροή μεταναστών και προσφύγων στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική  επικράτεια και οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσής τους καθιστούν επιτακτική την ανάγκη προάσπισης της δημόσιας υγείας και διαμόρφωσης αποτελεσματικών στρατηγικών παροχής  πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της προσβασιμότητας των μεταναστών στην Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας,

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses