Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Λαζακίδου Αθηνά

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σάββατο, 1 Ιουλίου 2023
Τα νέα τεχνολογικά δεδομένα δημιούργησαν την Εκτεταμένη ή Ψηφιακή Πραγματικότητα (Extended or Digital Reality - XR), όπου ανιχνεύεται η τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας, η οποία μπορεί να είναι αρωγός της Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης. Σκοπός παρόντος άρθρου ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες χρήσης της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Χειρουργική Νοσηλευτική Εκπαίδευση. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ
Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022
Εισαγωγή: Η εκρηκτική τεχνολογική εξέλιξη, η αναγκαία πλέον χρήση του διαδικτύου στην καθημερινότητα, καθώς και η παγκοσμιοποίηση, είναι μερικές από τις παραμέτρους που διαμορφώνουν την κοινωνία και κατ’ επέκταση την εκπαίδευση του 21ου αιώνα. Η ετερογένεια στις τάξεις των προπτυχιακών φοιτητών της νοσηλευτικής κυριαρχεί και με τη σειρά της διαμορφώνει μια πλατφόρμα με διαφορετικές ικανότητες, επιδεξιότητες

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses