Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Τσώνη Αικατερίνη

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022
Εισαγωγή: Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, τα ποσοστά εμφύτευσης μόνιμου βηματοδότη καρδιάς σημείωσαν ραγδαία αύξηση κυρίως λόγω των βελτιώσεων στη διάγνωση των καρδιακών παθήσεων και της προόδου στην τεχνολογία. Η τοποθέτηση βηματοδότη για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της βραδυκαρδίας και άλλων αρρυθμιών, συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses