Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΒΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ

Θεοπούλα Παπαστογιαννίδου , Βασίλειος Μοτσιόλας


Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 372-378

DOI: 10.5281/zenodo.8068145

Περίληψη:

Εισαγωγή: Όσο η ιατρική εξελίσσεται, γεννώνται ερωτήματα σχετικά με το πόσο ποιοτική πρέπει να είναι η ζωή, προκειμένου να είναι προτιμότερη από την ανυπαρξία. Σκοπός: Η διερεύνηση της βιοηθικής για το ζήτημα της διακοπής κύησης (δυνητικά) ανάπηρων εμβρύων. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση σχετικά με το θέμα στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Medline, PubMed, το σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link),  μέσω  της μηχανής αναζήτησης "Google Scholar", καθώς και σε ερευνητικά άρθρα, βιβλία, επιστημονικά περιοδικά και ιστοσελίδες. Αποτελέσματα: Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της ιατρικής επιστήμης, αυξήθηκε και ο αριθμός των οικογενειών που προβαίνουν σε διενέργεια προγεννητικού ελέγχου κατά την κύηση. Η αυξανόμενη αυτή διαθεσιμότητα προγεννητικού ελέγχου θέτει πολλές φορές στους υποψήφιους γονείς ένα δίλημμα, αν θα επιλέξουν να κυοφορήσουν και να φέρουν στο κόσμο κατά συνέπεια παιδιά που θα μεγαλώσουν με βλάβες ή αν θα αποφασίσουν να τερματίσουν την κύηση. Όσον αφορά την άποψη της «άρνησης» θεραπείας των ανάπηρων εμβρύων και τον τερματισμό της κύησης τους, η επιστημονική κοινότητα έχει ασκήσει έντονη κριτική. Ο πυρήνας αυτής της κριτικής υποδεικνύει πρακτικές που στοχεύουν στην αποτροπή της γέννησης παιδιών με βλάβες εκφράζουν την -ίσως ασυνείδητη- ευχή του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού, ανάπηροι άνθρωποι να μην υπάρχουν. Συμπεράσματα: Το να επιτρέπεται η άμβλωση των ανάπηρων εμβρύων σημαίνει ότι δεν έχουν κοινωνική αξία, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει τις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις για τα ανάπηρα άτομα που ζουν στις κοινωνίες μας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses