Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Παπαστογιαννίδου Θεοπούλα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΒΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ
Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022
Εισαγωγή: Όσο η ιατρική εξελίσσεται, γεννώνται ερωτήματα σχετικά με το πόσο ποιοτική πρέπει να είναι η ζωή, προκειμένου να είναι προτιμότερη από την ανυπαρξία. Σκοπός: Η διερεύνηση της βιοηθικής για το ζήτημα της διακοπής κύησης (δυνητικά) ανάπηρων εμβρύων. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση σχετικά με το θέμα στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Medline, PubMed, το σύνδεσμο Ελληνικών

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses