Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 3C ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΗ, ΟΛΙΚΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Γεωργία Κιμουλιάτη, Μαρία Μπουραζάνη, Αντωνία Καλογιάννη, Ελένη Δοκουτσίδου, Δημήτριος Κορκολής, Ευγενία Βλάχου


Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 402-415

DOI: 10.5281/zenodo.8072104

Περίληψη:

Εισαγωγή: Ο σακχαρώδης διαβήτης (Σ.Δ.) τύπου 3c ή παγκρεατογενής, ο οποίος εμφανίζεται μετά από μερική ή ολική παγκρεατεκτομή ή παγκρεατοδωδεκαδακτυλική εκτομή, σε συνδυασμό με τη φύση του παγκρεατικού καρκίνου και τη μετεγχειρητική κατάσταση των ασθενών που υποβάλλονται σε επεμβάσεις παγκρεατεκτομής, επηρεάζουν εξίσου την ποιότητα ζωής των πασχόντων.Σκοπός: Η συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με την ποιότητα ζωής των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 3c μετά την υποβολή τους σε μερική, ολική παγκρεατεκτομή και παγκρεατοδωδεκαδακτυλική εκτομή. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας στις μηχανές αναζήτησης Medline (Pubmed), Google Scholar και Scopus κατά την περίοδο Μαϊου 2021 και Απριλίου 2022. Κριτήρια επιλογής των 6 μελετών που συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα εργασία αποτέλεσαν πρωτογενείς μελέτες στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα, δημοσιευμένες μετά το 2012, με δείγμα ασθενών ενήλικες που υποβλήθηκαν σε παγκρεατεκτομή και εμφάνισαν Σ.Δ. τύπου 3c. Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με Σ.Δ. τύπου 3c μετά από μερική, ολική παγκρεατεκτομή και παγκρεατοδωδεκαδακτυλική εκτομή είχαν συγκρίσιμη ποιότητα ζωής. Ωστόσο, οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική παγκρεατεκτομή είχαν ελάχιστα χειρότερη σωματική και συναισθηματική λειτουργία, μεγαλύτερης διάρκειας κόπωση στις καθημερινές δραστηριότητες, μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης και απόλαυσης της ζωής, διαταραχή στις κοινωνικές σχέσεις, αϋπνία, εντονότερα συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα όπως δυσπεψία και μετεωρισμό και συχνότερα υπογλυκαιμικά επεισόδια σε σχέση με τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μερική παγκρεατεκτομή ή παγκρεατοδωδεκαδακτυλική εκτομή. Επιπρόσθετα, ο συνδυασμός της αυξανόμενης ηλικίας των ασθενών με την παγκρεατική ανεπάρκεια, επηρέασαν αρνητικά την ποιότητα ζωής.Συμπεράσματα: Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε ολική παγκρεατεκτομή δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη συνολική ποιότητα ζωής συγκριτικά με τους ασθενείς που υποβάλλονται σε μερική παγκρεατεκτομή ή παγκρεατοδωδεκαδακτυλική εκτομή. Ωστόσο, παθολογικοί παράγοντες που σχετίζονται με την ολική παγκρεατεκτομή μετεγχειρητικά, όπως είναι ο παγκρεατογενής διαβήτης, συντελούν στον περιορισμό της επιλογής της συγκεκριμένης επέμβασης, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό προϋποθέσεις και με γνώμονα την επιβίωση του ασθενούς.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses