Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Παπαδοπούλου Λεμονιά

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ COVID-19 ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Σάββατο, 1 Απριλίου 2023
Εισαγωγή: Οι νοσηλευτές των ΜΕΘ, αποτελούν ζωτικούς πυλώνες της υγείας και η προστασία τους αποτελεί σημαντικό παράγοντα ετοιμότητας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο εμβολιασμός αναδεικνύεται ως η πιο βιώσιμη επιλογή για την καταπολέμηση του ιού και οι νοσηλευτές έχουν αναγνωριστεί ως ομάδα υψηλής προτεραιότητας για τη λήψη του. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της παραγόντων που

Ψυχοκοινωνικές επιδράσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών με κολοστομία
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014
Εισαγωγή: Η κολοστομία δημιουργεί ποικίλες ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στους πάσχοντες, οι οποίοι βιώνουν αισθήματα θυμού, άγχους και φόβου για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας για τη συσχέτιση μεταξύ των ψυχικών και κοινωνικών αντιδράσεων των ατόμων με κολοστομία και της ποιότητας ζωής τους. Μεθοδολογία:

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses