Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Παπαδοπούλου Λεμονιά

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Ψυχοκοινωνικές επιδράσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών με κολοστομία
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014
Εισαγωγή: Η κολοστομία δημιουργεί ποικίλες ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στους πάσχοντες, οι οποίοι βιώνουν αισθήματα θυμού, άγχους και φόβου για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας για τη συσχέτιση μεταξύ των ψυχικών και κοινωνικών αντιδράσεων των ατόμων με κολοστομία και της ποιότητας ζωής τους.

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses