Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Ψυχοκοινωνικές επιδράσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών με κολοστομία

Λεμονιά Παπαδοπούλου, Φωτεινή Παπουλιά


Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Έτος δημοσίευσης:

2014

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 142-149

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η κολοστομία δημιουργεί ποικίλες ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στους πάσχοντες, οι οποίοι βιώνουν αισθήματα θυμού, άγχους και φόβου για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας τους.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας για τη συσχέτιση μεταξύ των ψυχικών και κοινωνικών αντιδράσεων των ατόμων με κολοστομία και της ποιότητας ζωής τους.

Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία περιελάμβανε πρόσφατα άρθρα της τελευταίας τουλάχιστον πενταετίας, σχετικά με το θέμα, που ανευρέθηκαν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Medline και στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link).

Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας βρέθηκε ότι, η αλλαγή της εικόνας του σωματικού ειδώλου, η απώλεια της ελκυστικότητας, η αίσθηση δυσοσμίας και o φόβος πιθανού ατυχήματος είναι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τη ομαλή σεξουαλική ζωή. Ο έλεγχος της στομίας εξάλλου, η επιστροφή στην πλήρη κοινωνική και επαγγελματική ζωή, η καλή φυσική και ψυχολογική κατάσταση είναι στοιχεία μιας παρατεταμένης διεργασίας με την οποία ο νοσηλευτής μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη μετέπειτα πορεία της ζωής του αρρώστουαλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών με κολοστομία.

Συμπεράσματα:Κάθε νοσηλευόμενος άρρωστος με στομία έχει τη φροντίδα και την υποστήριξη του νοσηλευτικού προσωπικού. Συνεπώς, καθήκον του νοσηλευτή είναι η ενημέρωση και διδασκαλία του ασθενή σχετικά με την ιδιαιτερότητα του, έτσι ώστε βγαίνοντας από το νοσοκομείο να αντιμετωπίσει όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses