Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Rojas Hill Andrea Paola

Η αναζήτησή σας έβγαλε 3 αποτελέσματα:

NEW INSIGHTS ABOUT THE EFFECT OF IMMUNO-NUTRITION ON THE OUTCOME OF THE SERIOUSLY ILL PATIENT, A NARRATIVE REVIEW
Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022
Background: Acute illness is associated with hypercatabolic state, immunosuppression and inflammation. The role of immuno-nutrition (IN) in critically ill patients is still controversial although the use of immunomodulators has been shown to be beneficial. The purpose of this study was to explore the effect of immuno-nutrition on the outcome of the seriously ill patient. Methods: A 2000-2021 literature

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΑ
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020
Εισαγωγή: Οι γαστρικοί πολύποδες βρίσκονται τυχαία στις ενδοσκοπήσεις ανώτερου πεπτικού. Οι υπερπλαστικοί πολύποδες και τα αδενώματα εμφανίζονται σε περιοχές όπου οι λοιμώξεις από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού είναι συνήθεις. Αντίθετα, στις δυτικές χώρες εμφανίζονται κυρίως κυστικοί αδενικοί, όπου οι λοιμώξεις από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού είναι λιγότερες. Οι κολικοί πολύποδες είναι εξογκώματα του

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΥΠΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Σάββατο, 1 Απριλίου 2023
Εισαγωγή: Η έκθεση στο φως κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου συνδέεται δυνητικά με σοβαρές ανεπιθύμητες καταστάσεις όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο σακχαρώδης διαβήτης, η δυσλιπιδαιμία και η παχυσαρκία. Σκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης της έκθεσης στο νυχτερινό φωτισμό με τον κίνδυνο ανάπτυξης ή την εμφάνιση δυσμενών συνεπειών για την υγεία. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses