Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Rojas Hill Andrea Paola

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

NEW INSIGHTS ABOUT THE EFFECT OF IMMUNO-NUTRITION ON THE OUTCOME OF THE SERIOUSLY ILL PATIENT, A NARRATIVE REVIEW
Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022
Background: Acute illness is associated with hypercatabolic state, immunosuppression and inflammation. The role of immuno-nutrition (IN) in critically ill patients is still controversial although the use of immunomodulators has been shown to be beneficial. The purpose of this study was to explore the effect of immuno-nutrition on the outcome of the seriously ill patient. Methods: A 2000-2021 literature

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΑ
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020
Εισαγωγή: Οι γαστρικοί πολύποδες βρίσκονται τυχαία στις ενδοσκοπήσεις ανώτερου πεπτικού. Οι υπερπλαστικοί πολύποδες και τα αδενώματα εμφανίζονται σε περιοχές όπου οι λοιμώξεις από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού είναι συνήθεις. Αντίθετα, στις δυτικές χώρες εμφανίζονται κυρίως κυστικοί αδενικοί, όπου οι λοιμώξεις από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού είναι λιγότερες. Οι κολικοί πολύποδες είναι εξογκώματα του

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses