Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΑ

Παναγιώτης Καραβίτης, Βασίλειος Δέδες, Παναγιώτης Ανδριόπουλος, Μαρία Τσιρώνη, Andrea Paola Rojas Hill, Άσπα Παναγιώτου, ΓεώργιοςΛ. Πανουτσόπουλος


Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Έτος δημοσίευσης:

2020

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 188-198

DOI: 10.5281/zenodo.4292396

Περίληψη:

Εισαγωγή: Οι γαστρικοί πολύποδες βρίσκονται τυχαία στις ενδοσκοπήσεις ανώτερου πεπτικού. Οι υπερπλαστικοί πολύποδες και τα αδενώματα εμφανίζονται σε περιοχές όπου οι λοιμώξεις από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού είναι συνήθεις. Αντίθετα, στις δυτικές χώρες εμφανίζονται κυρίως κυστικοί αδενικοί, όπου οι λοιμώξεις από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού είναι λιγότερες. Οι κολικοί πολύποδες είναι εξογκώματα του βλεννογόνου προς τον αυλό, και όταν είναι πολύ μεγάλοι, να προκαλέσουν εντερική απόφραξη. Οι κολικοί πολύποδες μπορεί να είναι νεοπλασματικοί, ή  μη  νεοπλασματικοί.Σκοπός: Η μελέτη της συχνότητας των πολυπόδων στομάχου και παχέος εντέρου σε τυχαίο δείγμα ασθενών του νομού Λακωνίας που ενδοσκοπήθηκαν μεταξύ 2016-2018.Υλικό και μέθοδος: Από 3.270 ασθενείς που ενδοσκοπήθηκαν την τελευταία τριετία, επιλέχθηκε τυχαία δείγμα 10%. Μελετήθηκαν 327 ασθενείς, 169 που υποβλήθηκαν σε γαστροσκόπηση και 158 που υποβλήθηκαν σε κολονοσκόπηση.Αποτελέσματα: Στις γαστροσκοπήσεις βρέθηκαν πολύποδες σε 35 από τους 169 ασθενείς (ποσοστό 20,7%),  η πλειοψηφία των οποίων (28)  είχε κυστικούς αδενικούς πολύποδες. Στις κολονοσκοπήσεις βρέθηκαν πολύποδες σε 86 από τους 158 ασθενείς (ποσοστό 54,6%), η πλειοψηφία των οποίων (54)  είχε αδενώματα.Συμπεράσματα: Στους ασθενείς με γαστροσκόπηση βρέθηκαν υπερτριπλάσια ποσοστά πολυπόδων συγκριτικά με τη βιβλιογραφία, στην πλειοψηφία τους ήταν κυστικοί αδενικοί. Επίσης, επιβεβαιώθηκε η γνωστή αρνητική συσχέτιση αυτών των πολυπόδων με την λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και η θετική συσχέτισή τους με την χρήση των αναστολέων αντλίας πρωτονίων. Στους ασθενείς με κολονοσκόπηση βρέθηκαν πολύποδες και κυρίως αδενώματα σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα περιγραφόμενα στη βιβλιογραφία, ενώ επιβεβαιώθηκε η γνωστή αυξημένη συχνότητά τους μετά την ηλικία των 50 ετών.Λέξεις-κλειδιά: γαστρικοί πολύποδες; κυστικοί αδενικοί πολύποδες; υπερπλαστικοί πολύποδες; Γαστροσκόπηση; κολονοσκόπηση.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses