Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Niland Angela

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

WHAT IS THE IMPACT OF PRE-OPERATIVE MULTI-DISCI-PLINARY TEAM BRIEFINGS ON EFFICIENCY IN THE OPER-ATING THEATRE?
Σάββατο, 1 Απριλίου 2023
Aims/Objectives: The aim of this systematic review was to establish the impact of multi-disciplinary team pre-operative briefings on operating theatre efficiency. Background: The operating room is a stressful, high consequence environment which utilises multi-disciplinary personnel and complex equipment. It is highly comparable to aviation which standardises communication and team work practices.

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses