Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ COVID-19 ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Φώτιος Μάρης, Αφροδίτη Ζαρταλούδη, Ιωάννης Κουτελέκος


Σάββατο, 1 Απριλίου 2023

Έτος δημοσίευσης:

2023

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 147-156

DOI: 10.5281/zenodo.11032280

Περίληψη:

Εισαγωγή: Τα παιδιά και οι έφηβοι ανήκουν στις ομάδες πληθυσμού που επηρεάζονται περισσότερο σε ψυχικό, κοινωνικό και σωματικό επίπεδο, λόγω της έλευσης της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των πολιτών.Σκοπός:Η διερεύνηση των ψυχολογικών επιπτώσεων παιδιών και εφήβων της καραντίνας σε περίοδο Covid-19 καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν τη στάση των παιδιών προς το φαινόμενο της πανδημίας και της καραντίνας.Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών άρθρων στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pub Med, Google Scholar, από 2019 έως 2022. Η αναζήτηση συμπεριλάμβανε συνδυασμό των διάφορων όρων (π.χ. Πανδημία, ψυχική υγεία, ψυχολογικές επιπτώσεις, καραντίνα, οικογένεια, γονείς, άγχος, θυμός, κατάθλιψη, παιδιά, έφηβοι) καθώς και συνδυασμό των όρων αυτών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ώστε να αναγνωριστούν και να εμφανιστούν άρθρα που αφορούν το θέμα της μελέτης.Αποτελέσματα: Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι, τα παιδιά κατά τη διάρκεια της καραντίνας εκδήλωσαν έντονα συμπτώματα θλίψης, φόβου, άγχους, κατάθλιψης, ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, συμπτώματα διαταραχής μετατραυματικού στρες, προβλήματα ύπνου, διατροφής και κοινωνικής συναναστροφής. Στην ηλικιακή ομάδα των εφήβων φάνηκε ότι κατά τη διάρκεια της καραντίνας κυριαρχούσε η κατάθλιψη, το άγχος, η αγχώδης διαταραχή και τα συμπτώματα μετατραυματικού στρες. Ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει το γεγονός ότι τα παραπάνω συμπτώματα είναι πιο έντονα στους εφήβους απ’ ό,τι εμφανίζονται στα παιδιά. Το κλείσιμο των σχολείων, η αδυναμία πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό του σχολείου, η απουσία συναναστροφής με άλλα παιδιά ή τους εκπαιδευτικούς, οδήγησε σε ψυχολογική και συναισθηματική κατάρρευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Τα παιδιά και οι έφηβοι των αναπτυσσόμενων χωρών παρέμειναν εκτός σχολείου για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ ό,τι τα παιδιά των αναπτυγμένων χωρών, αντιμετωπίζοντας κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.Συμπεράσματα: Είναι αναγκαία η έγκαιρη εκτίμηση των ψυχολογικών επιπτώσεων στα παιδιά και στους εφήβους, ώστε να εφαρμόζεται αποτελεσματική παρέμβαση, σύμφωνα με τις ηλικιακές ομάδες που ανήκουν. Παράλληλα χρειάζεται συμβουλευτική υποστήριξη και κατάλληλη πληροφόρηση για την πανδημία, ώστε να βελτιωθεί η ψυχική υγεία των παιδιών, των εφήβων, αλλά και των οικογενειών τους.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses