Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Εξάρτηση από το κάπνισμα και μέθοδοι αντιμετώπισης

Ελένη Κουτίνου, Μιχάλης Πατενταλάκης, Μαρία Δημητριάδου, Αλεξάνδρα Παππά, Ελένη Ευαγγέλου, Ιωάννης Κουτελέκος, Χρυσή Χατζόγλου


Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Έτος δημοσίευσης:

2014

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 35-46

Περίληψη:

Αποτελεσματικές θεραπείες μπορούν να οδηγήσουν σε μακροχρόνια ή και οριστική διακοπή του καπνίσματος και θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους τους καπνιστές. Τα υψηλότερα ποσοστά αποχής από το κάπνισμα επιτυγχάνονται με την εξειδικευμένη ψυχολογική παρέμβαση, τη χορήγηση φαρμακευτικής θεραπείας και τη συμβουλευτική παραίνεση.
Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν να μελετήσει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία του ιστορικού καπνίσματος, καπνιστών που προσέρχονταν σε Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος σε δημόσιο Νοσοκομείο της Αττικής όπως επίσης και τα ποσοστά αποχής από το κάπνισμα ένα χρόνο μετά τη διακοπή.

Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 300 καπνιστές που προσήλθαν σε δημόσιο νοσοκομείο Αττικής. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη συμπλήρωση του εντύπου της Ελληνικής Αντικαπνιστικής Εταιρείας το οποίο χρησιμοποιείται για την καταγραφή των καπνιστικών συνηθειών του πληθυσμού και την εκτίμηση της βαρύτητας της εξάρτησης από τη νικοτίνη, (κλίμακα Fagerstrom).
Αποτελέσματα: Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι, οι καπνιστές που διέκοψαν το κάπνισμα ήταν 32,7%, αυτοί που δεν διέκοψαν 51,8% και αυτοί που υποτροπίασαν 15,6%. Μεγαλύτερη επιτυχία στη διακοπή είχαν οι βαριά εξαρτημένοι καπνιστές με ποσοστό 53,7% έναντι των μέτρια και ήπια εξαρτημένων. Από τους καπνιστές που απέτυχαν να διακόψουν το 47,2% υποστήριξε ότι, δεν ήταν έτοιμοι, το 11,8% φοβήθηκε παρενέργειες, το 14,3% εκδήλωσε παρενέργειες, το 1,2% δεν χρειάζονταν αγωγή, το 16,8% πίστευε ότι δεν βοήθησε η αγωγή, το 8,1% βίωσαν κατάσταση έντονου άγχους και το 0,6% δεν διέκοψε για προσωπικούς λόγους. Η ακολουθούμενη αγωγή στους καπνιστές που διέκοψαν ήταν η βουπροπριόνη σε ποσοστό 56,7%, τα αυτοκόλλητα νικοτίνης σε ποσοστό 13,4%, οι τσίχλες νικοτίνης σε ποσοστό 9%, οι συνδυασμοί βουπροπιόνης με αυτοκόλλητα σε ποσοστό 4,5%, βουπροπιόνης με τσίχλες νικοτίνης 9% και τσίχλες νικοτίνης με αυτοκόλλητα σε ποσοστό 7,5%.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses