Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Κουτίνου Ελένη

Η αναζήτησή σας έβγαλε 5 αποτελέσματα:

Χειρουργεία μίας ημέρας
Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013
Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας και η  πρόοδος της ιατρικής επιστήμης οδήγησαν στη διενέργεια πολλών χειρουργικών παρεμβάσεων διαγνωστικού ή θεραπευτικού χαρακτήρα στο χρονικό πλαίσιο μιας ημέρας.           Τα  χειρουργεία μιας ημέρας ( one day clinic and or one day surgery) όπου ο ασθενής εισάγεται σε ειδική νοσηλευτική

Διακοπή καπνίσματος
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015
Η εξάρτηση από τη νικοτίνη αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας. Ο εθισμός στη νικοτίνη είναι ο ψυχο-φαρμακολογικός μηχανισμός που διατηρεί ή ενισχύει τη συνήθεια του καπνίσματος. Ο εθισμός στον καπνό θεωρείται ότι χαρακτηρίζει δύο ιατρικώς ορισθείσες διαταραχές, την εξάρτηση από την νικοτίνη και την στέρηση από την νικοτίνη. Η εξάρτηση είναι εκείνη η κατάσταση κατά την

Εξάρτηση από το κάπνισμα και μέθοδοι αντιμετώπισης
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014
Αποτελεσματικές θεραπείες μπορούν να οδηγήσουν σε μακροχρόνια ή και οριστική διακοπή του καπνίσματος και θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους τους καπνιστές. Τα υψηλότερα ποσοστά αποχής από το κάπνισμα επιτυγχάνονται με την εξειδικευμένη ψυχολογική παρέμβαση, τη χορήγηση φαρμακευτικής θεραπείας και τη συμβουλευτική παραίνεση. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν να μελετήσει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά

Ιατρεία διακοπής καπνίσματος
Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013
Η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί σημαντική παράμετρο της παροχής ποιοτικής φροντίδας. Οι κύριοι άξονες δράσης της ποιότητας στο νοσοκομειακό περιβάλλον αφορούν την ασφάλεια των ασθενών, το περιβάλλον φροντίδας και τη διαχείριση των κινδύνων και των λαθών. 1-3 Στις αναπτυγμένες χώρες ένας στους δέκα πάσχοντες βλάπτεται κατά τη διάρκεια της νοσοκομειακής νοσηλείας τους ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες

Νεότερες Απόψεις Στην Οξεία Χολοκυστίτιδα
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses