Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Χειρουργεία μίας ημέρας

Κουτίνου Ελένη

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

Έτος Δημοσίευσης:

2013

Συγγραφέας:

Σελίδες: 55-56

Περίληψη:

Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας και η  πρόοδος της ιατρικής επιστήμης οδήγησαν στη διενέργεια πολλών χειρουργικών παρεμβάσεων διαγνωστικού ή θεραπευτικού χαρακτήρα στο χρονικό πλαίσιο μιας ημέρας.          

Τα  χειρουργεία μιας ημέρας (one day clinic andor one day surgery) όπου ο ασθενής εισάγεται σε ειδική νοσηλευτική μονάδα και παραμένει για σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να υποβληθεί σε κάποια προγραμματισμένη ή μη χειρουργική επέμβαση μέχρι την πλήρη ανάνηψη  και έξοδο προς το σπίτι, αποτελούν μια εναλλακτική δομή νοσοκομειακής περίθαλψης.  1

Παρότι, η ιδέα αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1950, εντούτοις φαίνεται ότι,  η οργάνωση και λειτουργία των χειρουργείων μιας ημέρας έχει  ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές καθώς σχετίζεται με κλινικά και οικονομικά οφέλη που αφορούν τόσο τον ίδιο το ασθενή όσο και το Εθνικό Σύστημα Υγείας κάθε χώρας. Επίσης, η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και η προτίμηση των ασθενών έδωσαν  την ώθηση για την ευρεία λειτουργία χειρουργικών μονάδων ημερήσιας νοσηλείας. 1,2

Πράγματι, απώτερος σκοπός του θεσμού του χειρουργείου ημέρας είναι η έγκαιρη επιστροφή του ασθενή στο σπίτι και τις καθημερινές του δραστηριότητες. Άλλα εξίσου σημαντικά οφέλη για τον ασθενή είναι η μείωση του χρόνου αναμονής για μια επέμβαση, η μείωση του κόστους,  η παροχή εξατομικευμένης φροντίδας του ασθενή, η αποφυγή της ψυχο-τραυματικής εμπειρίας της εισαγωγής του ασθενούς στο νοσοκομείο, ο προγραμματισμός της επέμβασης  σε συγκεκριμένη ημερομηνία και συνεπώς η μείωση του χρόνου απουσίας από την εργασία ή άλλες δραστηριότητες και η προαγωγή της συμμετοχής του ασθενή στη λήψη αποφάσεων. 1-3

Ωστόσο, όλοι οι ασθενείς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις  να υποβληθούν σε χειρουργική διαδικασία μιας ημέρας. Ως εκ τούτου απαιτείται λεπτομερή αξιολόγηση των υποψηφίων ασθενών αφενός για το όφελος του ασθενή αφετέρου για τη τήρηση του  κύρους και της  αξιοπιστία του θεσμού.

Απαιτείται εφαρμογή και επέκταση του θεσμού του χειρουργείου μιας ημέρας από τις πολιτικές και υγειονομικές αρχές για την αποσυμφόρηση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, την  απελευθέρωση νοσηλευτικών κλινών  ώστε να χρησιμοποιούνται για ασθενείς προβλήματα βαρύτερης μορφής, τη μείωση των δαπανών για τη υγεία και τη μεγιστοποίηση του οφέλους της υγείας του πληθυσμού. 1-3

Το χειρουργείο ημέρας μπορεί να είναι μια εναλλακτική μορφή περίθαλψης και φροντίδας, η οποία θα μπορούσε να αναπτυχθεί περισσότερο στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 1

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses