Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Αντωνίου Γεώργιος

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Ικανοποίηση ασθενών από τη φροντίδα υγείας
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014
H ικανοποίηση των ασθενών από την παρεχόμενη φροντίδα από τις υπηρεσίες υγείας, αποτελεί σημαντικό θέμα στο τομέα της υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσδιορίζει την «υγεία» ως μια κατάσταση τέλειας πνευματικής, κοινωνικής και φυσικής ευημερίας. Το να νοιώθει ο ασθενής δυσαρεστημένος και να αισθάνεται ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες του, αποτελεί σημάδι έλλειψης

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses