Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Σαρίδη Μαρία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018
Εισαγωγή: Οι υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων και η κακή ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσει οξείες και χρόνιες αναπνευστικές νόσους σε παιδιά. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία ερευνητικού εργαλείου για τη διερεύνηση της σχέσης των παραγόντων ρύπανσης του εσωτερικού περιβάλλοντος και της κατάστασης υγείας των παιδιών προσχολικής ηλικίας

Τhe influence of diabetes on the emergence of emotional disorders: a literature review
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014
Introduction: People with diabetes mellitus are more likely to have emotional or behavioral problems than others without diabetes. Glycemic regulation aims at the prevention of complications. However, the manner in which people with diabetes take care of their disease varies substantially, and not all nonadherence reflects an underlying psychosocial problem. Aim: The aim of this literature review

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses