Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Διερεύνηση του προφίλ χρηστών ναρκωτικών

Αλεξοπούλου Νεκταρία, Γεωργιάδη Ελπίδα, Πολυκανδριώτη Μαρία, Κορκοβίλη Μαρία, Μπασέτα Αγγελική, Μάινα Άννα

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Έτος Δημοσίευσης:

2014

Συγγραφείς:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 47-61

Περίληψη:

Σκοπόςτης παρούσης εργασίας ήταν η διερεύνηση του προφίλ χρηστών ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή της Αθήνας και των χαρακτηριστικών της χρήσης αυτής (ενέσιμη χρήση και κοινή χρήση σύριγγας).

Υλικό και μέθοδος : Η συλλογή των στοιχείων έγινε με συμπλήρωση ερωτηματολογίου, με προσωπική συνέντευξη 184 χρηστών ναρκωτικών ουσιών, οι οποίοι προσήλθαν στη Μονάδα Άμεσης Βοήθειας και Υποστήριξης (ΜΑΒΥ) του ΟΚΑΝΑ για πρώτη φορά.

Αποτελέσματα: Το δείγμα αποτέλεσαν 184 άτομα με μέση ηλικία τα 35,3 έτη (±8,8). Το 77,2% των συμμετεχόντων ήταν άντρες, το 82,1% είχε ελληνική υπηκοότητα και το 79,3% ήταν Έλληνες. 79,9% των συμμετεχόντων ήταν άνεργοι. Όσο αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, το 39,4% ήταν απόφοιτοι λυκείου ενώ το 22,3% είχε διακόψει το σχολείο. Το 37,5% των συμμετεχόντων πηρε μόνο του την απόφαση να ζητήσει βοήθεια στο θεραπευτικό πρόγραμμα. Το 62,0% των συμμετεχόντων που έκανε χρήση ηρωίνης την εισέπνεε από τη μύτη ενώ όσον αφορά στην κοκαΐνη, το 50,0% των συμμετεχόντων την χρησιμοποιούσε σε ενέσιμη μορφή. Το 92,3% των συμμετεχόντων έκαναν χρήση ηρωίνης κάθε μέρα τον τελευταίο μήνα. Η μέση ηλικία έναρξης της ουσίας ήταν 22,6 έτη (±7,2) και μέση διάρκεια χρήσης ήταν 12,1 έτη (±8,4). Το 45,4% των συμμετεχόντων έκαναν ενέσιμη χρήση μέσα στον τελευταίο μήνα, εκ των οποίων το 18,1% είχε κάνει κοινή χρήση σύριγγας με άλλον ή με άλλους.

Συμπεράσματα : Η ενημέρωση, η συμβουλευτική προσέγγιση αλλά και η εκπαίδευση των ενεργών χρηστών σε θέματα που αφορούν στην πρόληψη των μολυσματικών ασθενειών αποτελούν βασικές δραστηριότητες των θεραπευτικών προγραμμάτων.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses