Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Σκούρτη Μαγδαληνή

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΆΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023
Εισαγωγή: Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η συχνότητα εμφάνισης της χρόνιας νεφρικής νόσου αυξάνεται ταχέως σε παγκόσμια κλίμακα, γεγονός, που οφείλεται στην αύξηση του προσδόκιμου της επιβίωσης,  στη γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού, στην υψηλή συχνότητα εμφάνισης παραγόντων κινδύνου, στις διατροφικές συνήθειες και στη σωματική αδράνεια. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η εκτίμηση της άνοιας που

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses