Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

Αγγελική Βανδώρου, Ευρυδίκη Καμπά, Μάρθα Κελέση, Γεωργία Φασόη


Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023

Έτος δημοσίευσης:

2023

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 68-79

DOI: 10.5281/zenodo.10461722

Περίληψη:

Εισαγωγή: Τα διαβητικά έλκη των ποδιών είναι η κύρια αιτία μη τραυματικού ακρωτηριασμού των κάτω άκρων και έχουν αναγνωριστεί ως σοβαρό, παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Τα ποσοστά υποτροπής των ελκών του διαβητικού ποδιού είναι υψηλά. Έτσι, η πρόληψη των διαβητικών ελκών των ποδιών είναι υψίστης σημασίας για τη μείωση των κινδύνων για τον ασθενή και την οικονομική επιβάρυνση των συστημάτων υγείας, αλλά και της κοινωνίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των μακροπρόθεσμων συνεπειών ασθενών μετά από ακρωτηριασμό κάτω άκρου επί εδάφους διαβητικού έλκους. Μεθοδολογία: Πρόκειται για συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Pub Med με λέξεις κλειδιά: «Diabetes Mellitus, Foot Ulcers, Amputations, Outcomes». Συμπεριλήφθηκαν άρθρα τα οποία ήταν πρωτογενείς μελέτες, περιλάμβαναν ενήλικες ασθενείς με διαβητικά έλκη κάτω άκρων πριν τον ακρωτηριασμό, ήταν γραμμένες στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα και ήταν δημοσιευμένες την τελευταία δεκαετία. Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν 5 άρθρα. Οι παράγοντες κινδύνου ακρωτηριασμού κάτω άκρων που βρέθηκαν είναι ο προηγούμενος ακρωτηριασμός κάτω άκρων, η περιφερική αγγειακή νόσος, το έλκος στο μπροστινό πόδι, το υψηλό στάδιο κατά Wanger, η αυξημένη ηλικία, η χρόνια νεφρική νόσος, η μειωμένη λευκωματίνη πλάσματος, η μόλυνση τραύματος, η διαβητική νευροπάθεια, το θετικό ιστορικό καπνίσματος και η αιμοκάθαρση. Ο σταθμισμένος μέσος όρος επαναληπτικού ακρωτηριασμού ήταν 12,5%, 22,3% και 47,1% σε 1, 3 και 5 έτη αντίστοιχα. Η σταθμισμένη μέση θνησιμότητα στα 1, 3 και 5 έτη ήταν 12,26%, 24,4% και 35,17% αντίστοιχα. Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με διαβητικό έλκος στα κάτω άκρα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τακτικά, λόγω του υψηλού κινδύνου ακρωτηριασμού και των επακόλουθων δυσμενών αποτελεσμάτων.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses