Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Νταφογιάννη Χρυσούλα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 3 αποτελέσματα:

ADHERENCE TO DIET IN CHILDREN AND YOUTH WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023
Background: This article reviewed current findings on dietary adherence in children and youth with type 1 diabetes mellitus (T1DM). Purpose: The main objective of this study was to implement a systematic review methodology in order to contribute to the literature on the dietary adherence to the patients with T1DM. Methods: We performed a systematic literature review among articles are published between

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ COVID-19
Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021
Εισαγωγή: Η εμφάνιση της πανδημίας λόγω Covid-19, είχε τεράστιες επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου και δημιούργησε την ανάγκη για κοινωνική στήριξη. Ο ρόλος της κοινωνικής στήριξης των γονέων νοσηλευόμενων παιδιών σε δημόσιο παιδιατρικό νοσοκομείο στη περίοδο Covid-19 είναι σημαντικός.Σκοπός: της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των δημογραφικών παραγόντων που σχετίζονται με

Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ
Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2022
Εισαγωγή: Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα. Το 2019, παγκόσμια καταγράφηκαν 38 εκατομμύρια παιδιά, ηλικίας μικρότερης των πέντε ετών, με παχυσαρκία και υπερβαρότητα. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να περιγράψει τη συσχέτιση της παιδικής παχυσαρκίας με τις συνήθειες ύπνου. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση της βιβλιογραφίας

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses