Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Ευτυχία Φερεντίνου, Χρυσούλα Νταφογιάννη


Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 5-12

DOI: 10.5281/zenodo.7027370

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα. Το 2019, παγκόσμια καταγράφηκαν 38 εκατομμύρια παιδιά, ηλικίας μικρότερης των πέντε ετών, με παχυσαρκία και υπερβαρότητα. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να περιγράψει τη συσχέτιση της παιδικής παχυσαρκίας με τις συνήθειες ύπνου. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση της βιβλιογραφίας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed με συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά για το χρονικό διάστημα της τελευταίας πενταετίας. Αποτελέσματα: Μετά τη διεξοδική αξιολόγηση των ερευνητικών μελετών που εντοπίστηκαν, 17 άρθρα συμπεριελήφθησαν. Το σημαντικότερο εύρημα είναι η θετική συσχέτιση μεταξύ μικρής διάρκειας ύπνου και παιδικής παχυσαρκίας και η τάση των παιδιών που έχουν ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες, να έχουν διαταραχές ύπνου. Συμπεράσματα: Η εκπαίδευση των παιδιών και της οικογένειας σε επίπεδο κοινότητας σχετικά με την εκπαίδευση ύπνου, ρουτίνας ύπνου και καθοδήγηση για την κατάλληλη για την ηλικία διάρκεια ύπνου αποτελεί πρωταρχική μέριμνα προκειμένου να επιτευχθεί, τόσο η πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, όσο και η αγωγή υγείας για την υγιή γνωστική, σωματική, συναισθηματική και συμπεριφορική ανάπτυξη των παιδιών.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses