Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Παππά Δέσποινα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ADHERENCE TO DIET IN CHILDREN AND YOUTH WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023
Background: This article reviewed current findings on dietary adherence in children and youth with type 1 diabetes mellitus (T1DM). Purpose: The main objective of this study was to implement a systematic review methodology in order to contribute to the literature on the dietary adherence to the patients with T1DM. Methods: We performed a systematic literature review among articles are published between

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses