Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Διγώνης Στέφανος

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021
Εισαγωγή: Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως ο εκσυγχρονισμός  των δεξιοτήτων και η επέκταση της δια βίου μάθησης  είναι αποφασιστικής σημασίας  στην οικονομία που βασίζεται στη γνώση. Η κατάρτιση είναι ένα σύνολο ενεργειών που σχεδιάζονται µε σκοπό την απόκτηση από τον καταρτιζόμενο αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.Σκοπός: Η διερεύνηση των αποτελεσματικών στρατηγικών για

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses