Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

Αρετή Τσαλογλίδου


Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφέας:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 19-27

DOI: 10.5281/zenodo.5501818

Περίληψη:

Εισαγωγή: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι οι  πιο συχνά εμφανιζόμενες "εκ γενετής" διαταραχές που επηρεάζουν το ? 0,8% των ζώντων γεννήσεων. Οι περισσότερες από αυτές δεν είναι κληρονομικές, αλλά είναι αποτέλεσμα ατελούς ανάπτυξης και σχηματισμού  του καρδιαγγειακού συστήματος στην εμβρυϊκή ζωή.  Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας ανασκοπικής μελέτης ήταν να διερευνήσει τις συγγενείς καρδιοπάθειες στα παιδιά, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.  Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων όπως Pubmed, Scopus, Medline, Google Scholar και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link). Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των συγγενών καρδιοπαθειών μπορεί να διορθωθεί με εγχείρηση ανοικτής καρδιάς ή επεμβατικό καθετηριασμό (αγγειοπλαστική με μπαλόνι, κλείσιμο με ομπρέλα) και στους περισσότερους ασθενείς η αιμοδυναμική τους κατάσταση βελτιώνεται και εξαφανίζονται τα συμπτώματα. Εγχείρηση χρειάζεται το 20% των παιδιών με συγγενή καρδιοπάθεια ηλικίας κάτω των 12 μηνών και το 25% ηλικίας άνω των 12 μηνών. Το 15% χρειάζεται επανεγχείρηση. Δηλαδή το συνολικό ποσοστό των παιδιών με συγγενή καρδιοπάθεια που χρειάζεται κάποιο είδος επέμβασης ανέρχεται σε 45%. Επανεγχείρηση ανακουφιστική ή  οριστική για διόρθωση επιπλοκών (συχνά σ' ένα παιδί μπορεί να γίνουν 2-3 εγχειρήσεις) χρειάζεται το 15% των παιδιών με συγγενή καρδιοπάθεια. Συμπεράσματα: Οι επιπτώσεις των συγγενών καρδιακών ανωμαλιών ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, διότι κυμαίνονται από ένα ασυμπτωματικό καρδιακό φύσημα ή ανώμαλο καρδιακό παλμό προς μια σοβαρή κυάνωση, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια ή κυκλοφορική κατάρρευση. Χάρη στην εξέλιξη των διαγνωστικών και χειρουργικών τεχνικών στις αρχές του 20ου αιώνα, έγινε δυνατή η επιδιόρθωση των παθήσεων αυτών σε μεγάλο βαθμό, με επακόλουθη δραματική μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses