Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ LASER ΦΩΤΟΠΗΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΕΜΒΡΥΟ-ΕΜΒΡΥΪΚΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

Κατσάρας Γεώργιος, Παναγιώτα Μαρκοπούλου

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018

Έτος Δημοσίευσης:

2018

Συγγραφείς:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 163-177

DOI: 10.5281/zenodo.2552037

Περίληψη:

Εισαγωγή: Το σύνδρομο έμβρυο-εμβρυϊκής μετάγγισης είναι μια σοβαρή επιπλοκή η οποία αφορά το 10-15% των μονοχοριακών διαμνιαονικών δίδυμων κυήσεων. Το σύνδρομο είναι αποτέλεσμα μιας προοδευτικά εμφανιζόμενης και χρόνιας ανισορροπίας της επικοινωνίας των πλακουντιακών αναστομώσεων, με αποτέλεσμα την ανισότιμη ανταλλαγή αίματος μεταξύ των εμβρύων, δηλαδή τη «μετάγγιση» αίματος από το έμβρυο-δότη προς το έμβρυο δέκτη. Σκοπός: ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το σύνδρομο καθώς και στην τελευταία θεραπευτική μέθοδο αυτού, την laser φωτοπηξία. Υλικό και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφία από αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus, καθώς και ανασκοπήσεις της τελευταίας πενταετίας. Αποτελέσματα: Με την laser φωτοπηξία τα ποσοστά επιβίωσης ενός εκ των δύο εμβρύων ανέρχονται στο 57-77% (έναντι του 38-81% μετά αμνιοπαρακέντηση), οι θανατοι και των δύο εμβρύων έχουν μειωθεί στο 5,6-22% (έναντι του 14-39% μετά αμνιοπαρακέντηση), τα ποσοστά αναιμίας στο 3% και τα ποσοστά πολυκυτταραιμίας στο 16%. Η πιθανότητητα πρόωρου τοκετού και πρόωρης ρήξης των μεμβρανών ανέρχεται στο 27%. Συμπεράσματα: Η ελάχιστα επεμβατική ενδοσκοπική (Fetendo) φωτοπηξία με laser των πλακουντιακών αγγειακών αναστομώσεων συνεχίζει να παραμένει μία αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση, καθώς και η μόνη αιτιολογική και εκλογής θεραπεία του συνδρόμου έμβρυο-εμβρυϊκής μετάγγισης.


Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses