Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Χατζηνικολάου Αικατερίνη

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018
Εισαγωγή:  Η πίστη στο Θεό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν χρόνια και απειλητικά για τη ζωή νοσήματα.  Σκοπός  της ανασκόπησης ήταν η   βιβλιογραφική διερεύνηση της επίδρασης της θρησκευτικότητας στους ασθενείς με καρκίνο.  Υλικό-Μέθοδος:  Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε διεθνείς και ελληνικές βάσεις δεδομένων ( Google   Scholar

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses