Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ

Χατζηνικολάου Αικατερίνη

Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Έτος Δημοσίευσης:

2018

Συγγραφέας:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 189-196

DOI: 10.5281/zenodo.2552073

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η πίστη στο Θεό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν χρόνια και απειλητικά για τη ζωή νοσήματα. Σκοπός της ανασκόπησης ήταν η βιβλιογραφική διερεύνηση της επίδρασης της θρησκευτικότητας στους ασθενείς με καρκίνο. Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε διεθνείς και ελληνικές βάσεις δεδομένων (Google Scholar και IATROTEK Online) με λέξεις-κλειδιά: καρκίνος, θρησκεία, πνευματικότητα, πίστη καθώς και ο συνδυασμός αυτών. Αποτελέσματα: Η διάγνωση του καρκίνου αποτελεί σημείο καμπής για κάθε ασθενή. Οι θρησκευτικές και πνευματικές αναζητήσεις αποτελούν συχνό φαινόμενο για τους ασθενείς που καλούνται να αντιμετωπίσουν μία απειλητική για τη ζωή νόσο, όπως ο καρκίνος. Οι ασθενείς με καρκίνο αντιμετωπίζουν στρεσογόνες καταστάσεις και μπορεί να βιώνουν αισθήματα ανασφάλειας, ματαιότητας, φόβου και κατάθλιψης. Η θρησκευτικότητα επιδρά θετικά στο άτομο παρέχοντας του την δυνατότητα αντιμετώπισης της ασθένειας, μείωσης του πόνου και πρόληψης της κατάθλιψης. Σημαντική είναι η συμβολή της θρησκευτικότητας, καθώς βοηθά στην καλύτερη αντιμετώπιση, αποδοχή της νόσου και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. H θρησκευτικότητα και η πνευματικότητα συμβάλλουν στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή του ατόμου ενάντια στον καρκίνο, καθώς ελαττώνουν το αίσθημα του θυμού και ενισχύουν τη συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες. Συμπεράσματα: Οι νοσηλευτές μέσω της δημιουργίας ενός εξατομικευμένου ολιστικού μοντέλου φροντίδας θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην κάλυψη των θρησκευτικών και πνευματικών αναγκών των ασθενών τους.


Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses