Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Τσάμη Αθανασία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018
70 χρόνων, το 66,4% ήταν έγγαμοι, το 45,3% ήταν πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 56% ήταν συνταξιούχοι. Αναφορικά με τις απόψεις τους, το 69,2% δήλωσε ικανοποίηση από την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα, το 64,8% και το 44% βίωνε άγχος για την πορεία της νόσου και τη λειτουργία του μηχανήματος της αιμοκάθαρσης, αντίστοιχα ενώ το 59,5% θεωρούσε ότι, η ζωή τους εξαρτάται από το μηχάνημα της αιμοκάθαρσης.

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses