Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Θεοφανίδης Δημήτριος

Η αναζήτησή σας έβγαλε 5 αποτελέσματα:

ETHNOGRAPHY FOR THE NOVICE RESEARCHER AND ITS APPLICATION IN THE HEALTH CARE SECTOR
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
Περίληψη διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα The main objective of qualitative research is to improve the depth of understanding about issues of concern which are of particular value when conducting studies on health care issues. The qualitative methodology of ethnography is the study of a specific group or culture being explored in-depth. Its validity refers to whether the ethnographer’s interpretation

FALLS IN THE ELDERLY: A CONTEMPORARY ‘HEALTH EPIDEMIC’? A DISCUSSION PAPER
Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021
Introduction: Increased life expectancy has risen in most parts of the world, indicating an improvement in public hygiene, diet and healthcare. Yet, the elderly remain a relatively frail population susceptible to a wide range of physical risks. The purpose of this review is to investigate the causes and risks of falls in the elderly. Method: A literature search was carried out using systematic reviews

LIMITATIONS AND DELIMITATIONS IN THE RESEARCH PROCESS
Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018
300 papers of which only 25 were appropriate for this paper’s needs.  Results:  It is evident that any research attempt inevitably carries limitations and delimitations regarding its underlying theories, study design, replication potential, shortcomings in data collection and questionnaire design, insufficient subgroups or data for robust statistical analysis, narrow time span for data collection,

ΑΜΟΙΒΗ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022
Εισαγωγή: Τα συστήματα «αμοιβών βάσει επίδοσης» (Pay For Performance) στην υγεία, είναι προγράμματα «αμοιβών βάσει επιδόσεων» ή άλλων κινήτρων, στα οποία η αμοιβή ή γενικότερα η «επιβράβευση» γίνεται βάσει συγκεκριμένων ποιοτικών στόχων. Παρότι στη διεθνή πραγματικότητα τα προγράμματα αυτά έχουν εφαρμοστεί πιλοτικά σε πολλές χώρες, στην Ελλάδα η βιβλιογραφία είναι ελάχιστη. Σκοπός: Η περιγραφή των

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021
Εισαγωγή: Ο ερευνητικός ανταγωνισμός ωθεί τα νοσοκομεία στην εμπλοκή τους με κλινικές δοκιμές. Πολλά νοσοκομεία ξεκινούν ερευνητικά προγράμματα κλινικών δοκιμών αντιμετωπίζοντας όμως ενδεχομένως πολλές αρχικές δυσκολίες κυρίως στην οργάνωση.Σκοπός της παρούσης ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της ανάπτυξης ενός επιχειρησιακού σχεδίου για την διεξαγωγή κλινικών ερευνών. Μεθοδολογία: διενεργήθηκε αναζήτηση

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses