Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ

Ιωάννης Κουτελέκος, Αφροδίτη Ζαρταλούδη, Βερονίκη Αθανασιάδη


Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Έτος δημοσίευσης:

2018

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 206-216

DOI: 10.5281/zenodo.2553521

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η κυστική ίνωση είναι μια θανατηφόρα και κληρονομική νόσος της λευκής φυλής, η οποία χαρακτηρίζεται από την έκκριση παχύρρευστης βλέννης σε διάφορα όργανα και αδένες του σώματος, με αποτέλεσμα την σταδιακή καταστροφή τους που οδηγεί τελικά στον θάνατο. Σκοπός: της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η αναφορά σε θέματα ψυχοκοινωνικής φύσεως της νόσου και συγκεκριμένα στην ψυχοκοινωνική προσέγγιση παιδιών και εφήβων με κυστική ίνωση. Μεθοδολογία: Η μελέτη βασίστηκε στην βιβλιογραφική ανασκόπηση και πραγματοποιήθηκε διερεύνηση σε ελληνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων όπως: google scholar, mednet, pubmed, με την χρήση λέξεων κλειδιών: «κυστική ίνωση», «ποιότητα ζωής», «νοσηλευτική φροντίδα», «παιδική ηλικία», «ψυχικές διαταραχές». Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έγινε στα πλαίσια του χρονικού διαστήματος 2000-2016. Αποτελέσματα:  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών, παρότι   τα παιδιά λαμβάνουν προστασία απο τις μητέρες στο αρχικό στάδιο της νόσου, εντούτοις, βιώνουν  έντονο άγχος, απελπισία,, απομόνωση, καταπόνηση, συναισθηματική αστάθεια, επικοινωνιακές δυσκολίες, αποστροφή στην αντιμετώπιση προβλημάτων και άρνηση στην αποδοχή της νόσου με αποτέλεσμα τη μη συμμόρφωση τους αλλά και των γονέων τους στην πιστή τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής. Παράλληλα, σε προχωρημένο σοβαρότερο στάδιο της νόσου εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα κατάθλιψης, θυμό, άρνηση, κοινωνική απόσυρση, προσκόλληση, διαταραχές ύπνου, μείωση της όρεξης, χαμηλή αίσθηση φυσικής εμφάνισης, φτωχή σχολική επίδοση, αίσθημα αυτοκατηγορίας και δυσκολία στη διαχείριση των συναισθημάτων τους με στέρηση κοινωνικών συναναστροφών, γεγονός, που δυσχεραίνει την ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή των ίδιων και των οικογενειών τους. Συμπεράσματα: H σωστή εκπαίδευση και η συμβουλευτική παρέμβαση των νοσηλευτών σε είναι ζωτικής σημασίας, καθώς βοηθά τόσο τον ασθενή όσο και το οικογενειακό περιβάλλον γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη εκπαίδευση και εξειδίκευση στην ψυχοκοινωνική προσέγγιση των παιδιών και εφήβων με κυστική ίνωση.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses