Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση νοσηλευτών και νέες τεχνολογίες

Νίκη Παυλάτου, Φλώρα Ευσταθίου, Δημήτριος Παπαγεωργίου


Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Έτος δημοσίευσης:

2012

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 73-80

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η πρόοδος στο χώρο της τεχνολογίας προσφέρει πλέον νέες δυνατότητες στη θεωρητική και κλινική εκπαίδευση των νοσηλευτών.


Σκοπός: O σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθούν τα οφέλη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και να παρουσιασθεί η εξ αποστάσεως και ηλεκτρονική εκπαίδευση των νοσηλευτών.

Αποτελέσματα: Ο σύγχρονος νοσηλευτής οφείλει να διαθέτει και να διατηρεί επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες σε όλη την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Η εξ΄ αποστάσεως και συγκεκριμένα η ηλεκτρονική εκπαίδευση συμπληρώνει την παραδοσιακή μέθοδο των αμφιθεάτρων και καλύπτει τις ανάγκες, τόσο στα ευρωπαϊκά όσο και στα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία. Τα χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων είναι ιδιαίτερα και υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου.

Συμπεράσματα: Η εξ αποστάσεως και ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι μια καινούργια μέθοδος που φαίνεται ότι μπορεί να ενταχθεί στο χώρο της νοσηλευτικής εκπαίδευσης και προσφέρει πολλές δυνατότητες στους νοσηλευτές, συνδυαζόμενη με την παραδοσιακή τεχνική μάθησης.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses