Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Μείωση διαδικαστικού πόνου εγκαυματιών με εναλλακτικές μεθόδους

Φλώρα Ευσταθίου, Χρήστος Πολύζος, Δημοσθένης Τσούτσος


Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

Έτος δημοσίευσης:

2013

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 57-64

Περίληψη:

Eισαγωγή:Ο πόνος των εγκαυματιών κατά τη διαδικασία της περιποίησης των τραυμάτων προκαλεί στους ασθενείςδυσάρεστα συναισθήματα, όπως για παράδειγμα, δυσκολεύει την ποιότητα του ύπνου, μειώνει το επίπεδο της λειτουργικότητάς τους και συνεπώς τηνικανοποίηση από τηνπαρεχόμενη φροντίδα. Οι παράγοντες αυτοί συμβάλλουν στην ανάπτυξη του μετατραυματικού συνδρόμου των ασθενών, του οποίου η αντιμετώπιση περιλαμβάνει εκτός της χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής και άλλεςεναλλακτικές μεθόδους.Σκοπός : Η διερεύνηση της αποτελεσματικότηταςτων εναλλακτικών μεθόδων στην αντιμετώπιση του διαδικαστικού πόνου των εγκαυματιών όλων των ηλικιών, σε συνδυασμό με την κλασσική φαρμακευτική αναλγητική αγωγή.
Μέθοδος :Αναζητήθηκαν δημοσιευμένες μελέτες από το 2000 μέχρι σήμερα, σχετικές με το θέμα, από διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων, ελληνικά και ξένα έντυπα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά ιατρικών-νοσηλευτικών συνεδρίων.
Αποτελέσματα:Οι εναλλακτικές μέθοδοι στοχεύουν στη μείωση του πόνου μέσω της χαλάρωσης, της απόσπασης της προσοχής από την επώδυνη διαδικασία και της εστίασης σε ευχάριστα ερεθίσματα. Οι κυριότερες μέθοδοι είναι :η εξατομικευμένη μουσικοθεραπεία, η ύπνωση, η τεχνική της αναπνοής και η παρακολούθησης εικονικής πραγματικότητας. Όλες συσχετίσθηκαν θετικά με τη μείωση του άγχους και της μυϊκής έντασης και επέδρασαν στη μείωση της χορήγησης αναλγητικών. Τέλος, η οργάνωση και το κλίμα συνεργασίας στην ομάδα εγκαύματος αναφέρεται ως σημαντικός παράγοντας στη συνολική προσπάθεια μείωσης του πόνου των εγκαυματιών.
Συμπεράσματα:Οι εναλλακτικές μέθοδοι θα μπορούσαν να συνδυασθούν με την κλασσική φαρμακευτική αγωγή, εφόσον και άλλες έρευνες επιβεβαιώσουν τη θετική τους επίδραση και ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες παράμετροι.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses