Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Μελάς Χρήστος

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Ετοιμότητα ως προς την εφαρμογή της τεκμηριωμένης νοσηλευτικής πρακτικής – Μπορεί να μετρηθεί;
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014
  Εισαγωγή: Ο ρόλος της τεκμηριωμένης πρακτικής στον τομέα της υγείας θεωρείται ιδιάζουσας σημασίας, καθώς επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα παρεχόμενης φροντίδας και κατ’ επέκταση, την έκβαση υγείας των ασθενών.  Η διεθνής βιβλιογραφία επισημαίνει τα οφέλη της εφαρμογής της τεκμηριωμένης νοσηλευτικής πρακτικής (ΤΝΠ), χωρίς όμως να εστιάζει επαρκώς στην ετοιμότητα του νοσηλευτικού προσωπικού

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses