Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Διερεύνηση εκδήλωσης εργασιακού stress σε περίοδο οικονομικής κρίσης στο διοικητικό προσωπικό του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας

Κωνσταντίνος Ντελέζος, Ειρήνη Μέντζιου, Αντωνία Κούτου, Κλαούντια Κονόμη, Αικατερίνη Νεστορίδου


Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Έτος δημοσίευσης:

2014

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 88-97

Περίληψη:

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το stress είναι το δεύτερο σε συχνότητα πρόβλημα υγείας το οποίο φαίνεται να επηρεάζει το ένα τρίτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του εργασιακού stress που βιώνουν οι εργαζόμενοι στο διοικητικό προσωπικό του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνάς.

Υλικό και μέθοδος: Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη συμπλήρωση ενός ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου το οποίο εκτός από τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά περιελάμβανε την κλίμακα Maslach Burn out Inventory (MBI) και την κλίμακαSense of Coherence (SOC).

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ άγχους κατά την διάρκεια της εργασίας και κεφαλαλγιών (p=0,003), αίσθησης βάρους στο στήθος (p=0,031) και πόνων στην πλάτη (p=0,023). Ακόμα στατιστικά σημαντική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ της διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου και του πόνου στα πόδια (p=0,019) όπου βασική επιλογή όσων εμφάνιζαν το συγκεκριμένο σύμπτωμα ήταν ο ύπνος.

Συμπεράσματα : Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ εκδήλωσης άγχους και πρόκλησης παθολογικών συμπτωμάτων που έχουν αρνητικές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses