Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Νούση Διονυσία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Συγγενείς Καρδιοπάθειες
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014
Οι συγγενείς καρδιοπάθειες εμφανίζονται σε περίπου 8-10 βρέφη ανά 1000 γεννήσεις. Αυτές οι ανωμαλίες μπορεί να προκληθούν είτε από περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την μητέρα ή να κληρονομούνται μέσω παθολογικών γονιδίων από το προσβεβλημένο γονέα. Οι συγγενείς καρδιοπάθειες ταξινομούνται σε 'κυανωτικές' και 'μη-κυανωτικές' και ποικίλλουν από απλά καρδιακά ελλείμματα τα οποία δεν έχουν συμπτώματα

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses