Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Μπουγά Γεωργία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Ψυχιατρικές Διαταραχές αιμοκαθαιρομενων ασθενών
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014
Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τις ψυχιατρικές διαταραχές που βιώνουν οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς. Υλικό και Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses