Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Θεοδώρα Μαλάκου, Μαρία Πολυκανδριώτη, Γεώργιος Βασιλόπουλος, Μάρθα Κελέση, Αφροδίτη Ζαρταλούδη, Φραγκούλα Ευστρατίου, Ιωάννης Κουτελέκος


Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Έτος δημοσίευσης:

2017

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 148-157

DOI: 10.5281/zenodo.1165294

Περίληψη:

Τα εγκαύματα είναι η ιστική καταστροφή του δέρματος λόγω της επίδρασης κάποιου βλαβερού αιτίου. Σκοπός της μελέτης ήταν η αναδρομική καταγραφή των χαρακτηριστικών παιδιών που εισήχθησαν λόγω εγκαύματος σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 345 παιδιά με έγκαυμα που προσήλθαν στο τμήμα των επειγόντων περιστατικών ενός Γενικού Νοσοκομείου Παίδων στη Δυτική Ελλάδα κατά τη χρονική περίοδο 2013 έως 2016. Η συλλογή των στοιχείων έγινε από τα αρχεία του ΤΕΠ. Αποτελέσματα:Τα  αγόρια (57,4%)  και τα άτομα νηπιακής ηλικίας (31%) είχαν τα περισσότερα εγκαύματα. Οι μήνες με τη μεγαλύτερη συχνότητα εγκαυμάτων ήταν ο Αύγουστος (13%) και ο Απρίλιος (10,7%) και οι ημέρες ήταν η Κυριακή (17,4%), η Τρίτη (16,8%) και το Σάββατο (15,7%). To 1/3 των εγκαυμάτων συνέβαινε μέσα στο Σαββατοκύριακο ενώ κατά τη διάρκεια των διακοπών και των εορτών προκλήθηκαν τα περισσότερα εγκαύματα.  Η πλειοψηφία των εγκαυμάτων προκλήθηκε στα άνω και κάτω άκρα ενώ το 93% των εγκαυμάτων ήταν θερμικής αιτιολογίας. Όσον αφορά το βαθμό του εγκαύματος, οι 231 συμμετέχοντες είχαν επιφανειακά εγκαύματα. Επιπλέον, το 85% των παιδιών που υπέστησαν έγκαυμα προσήλθε άμεσα στο ΤΕΠ και το 75% δεν χρειάστηκε νοσηλεία. Οι γονείς των παιδιών με έγκαυμα ήταν ημεδαπής καταγωγής (85%) και εργαζόμενοι (88%). Συμπέρασμα: H εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και εκπαίδευσης όσον αφορά τους κινδύνους εγκαύματος όπως επίσης και η εφαρμογή μέτρων ασφαλείας από τη φωτιά και άλλες πηγές θερμότητας, καθιστά δυνατή τη μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας από τα εγκαύματα της παιδικής ηλικίας

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses