Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΆΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΚΑΡΔΙΑΣ

Aγγελική Μαμουρέλη, Αναστασία Τσεμπελή


Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Έτος δημοσίευσης:

2017

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 139-147

DOI: 10.5281/zenodo.1165232

Περίληψη:

Δεδομένης της γήρανσης του πληθυσμού και της προόδου στη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου, ο αριθμός των ασθενών που υποβάλλονται σε εμφύτευση μόνιμου καρδιακού βηματοδότη συνεχώς αυξάνεται. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά το άγχος και την κατάθλιψη που βιώνουν οι ασθενείς με μόνιμο βηματοδότη καρδιάς. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε την αναζήτηση ερευνητικών και ανασκοπικών άρθρων που έχουν δημοσιευτεί σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, κυρίως στη pubmed. Αποτελέσματα:Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, παρατηρείται υψηλή συχνότητα εμφάνισης άγχους και κατάθλιψης κυρίως στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με βηματοδότη. Οι επικρατέστεροι παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση άγχους και κατάθλιψης αφορούν την εξάρτηση από την συσκευή, τη διαταραχή του καρδιακού ρυθμού, την αλλαγή στην εικόνα σώματος, τις αλλαγές στον τρόπο ζωής, την κοινωνική απομόνωση, την αποτυχία κατανόησης των θεραπευτικών οδηγιών και τέλος κάθε ατομική ή περιβαλλοντική αλληλεπίδραση που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ορθή λειτουργία της συσκευής. Επίσης, από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαφαίνεται αποτυχία συστηματικής αξιολόγησης της ψυχικής υγείας αυτών των ασθενών τόσο στο κλινικό περιβάλλον όσο και μετά την έξοδο από το νοσοκομείο.  Συμπεράσματα :  Η επιτυχής διαχείριση της νέας κατάστασης ζωής απαιτεί μείωση των ψυχικών προβλημάτων.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses