Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΕΝΤΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ: ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Γεωργία Μπρέντα, Περικλής Ρόμπολας


Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Έτος δημοσίευσης:

2017

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 127-138

DOI: 10.5281/zenodo.1164069

Περίληψη:

Εισαγωγή: Υπάρχουν διάφοροι τύποι εντεροστομίας, που έχουν ως αποτέλεσμα το σχηματισμό της στομίας και επιφέρουνβιο-ψυχο-κοινωνικές επιπτώσεις της στη ζωή του ασθενούς και της οικογένειάς του. Ο ρόλος του νοσηλευτήσε σχέση με την προαγωγή της αποκατάστασης και αυτοφροντίδας αυτών των ασθενών, είναι πολυδιάστατος. Πιο συγκεκριμένα οι τομείς δράσης του περιλαμβάνουν την εκπαίδευση του ασθενή στην πρακτική φροντίδας της στομίας και της συσκευής της, διατροφικές συμβουλές καθώς και δραστηριότητες προσαρμογής του στη νέα πραγματικότητα.

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της στομίας ως μια νέα πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή του ασθενούς όπως επίσης η διερεύνηση της εκπαίδευσης των ασθενών από τους νοσηλευτές.

Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία περιελάμβανε συλλογή πληροφοριώνσχετικά με το θέμα από άρθρα και βιβλίατης τελευταίας δεκαετίας στη βάση δεδομένων Pubmed και στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link).

Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε αρχικά ότι οι εντεροστομίες φέρουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με τις ανάγκες που εξυπηρετούνστονκάθε ασθενή. Ο ασθενής που φέρει στομία εμφανίζει ποικιλία μεταβολών σε βιο-ψυχο-κοινωνικό επίπεδο. Ο νοσηλευτής καλείται να προάγει αρχικά την προσαρμογή του ασθενούς και της οικογένειάς του στα νέα δεδομένα και την αυτοφροντίδα, μέσω της ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Κρίσιμα ζητήματα αποτελούν η φροντίδα της στομίας, η διατροφή του ασθενούς, ο έλεγχος των κενώσεων και οσμών, η πρόληψη οργανικών επιπλοκών, η διατήρηση της σεξουαλικότητας, η προαγωγή της κοινωνικής προσαρμογής και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης. Συμπεράσματα: Ο νοσηλευτής έχει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σχετικά με την αντιμετώπιση των αναγκών που εμφανίζει ο ασθενής με στομία εντέρου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται κυρίως στην προσαρμογή του ίδιου και της οικογένειάς του στα νέα δεδομένα όπως επίσης στην προαγωγή της αυτοφροντίδας του

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses