Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Ρόμπολας Περικλής

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΕΝΤΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ: ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017
Εισαγωγή: Υπάρχουν διάφοροι τύποι εντεροστομίας, που έχουν ως αποτέλεσμα το σχηματισμό της στομίας και επιφέρουνβιο-ψυχο-κοινωνικές επιπτώσεις της στη ζωή του ασθενούς και της οικογένειάς του. Ο ρόλος του νοσηλευτήσε σχέση με την προαγωγή της αποκατάστασης και αυτοφροντίδας αυτών των ασθενών, είναι πολυδιάστατος. Πιο συγκεκριμένα οι τομείς δράσης του περιλαμβάνουν την εκπαίδευση του ασθενή στην

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses