Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Διαχείριση Αποστειρωμένου Υλικού Και Εργαλείων

Ιορδάνης Στεφανίδης, Αναστασία Νταβράνη


Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

Συγγραφείς:

Σελίδες: 33-35

Περίληψη:


Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses