Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΤΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΝΤΕΛΙΡΙΟ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Θεοχάρης Κυζιρίδης


Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

Έτος δημοσίευσης:

2018

Συγγραφέας:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 38-49

DOI: 10.5281/zenodo.1401323

Περίληψη:

Εισαγωγή:Το μετεγχειρητικό ντελίριο είναι επιπλοκή που αφορά κυρίως ασθενείς σε προχωρημένη ηλικία με συχνότητα που κυμαίνεται από 9% έως 87% ανάλογα με τον πληθυσμό των ασθενών και τον βαθμό του μετεγχειρητικού στρες. Σκοπός: της εργασίας ήταν η περιγραφική ανασκόπηση του θέματος συμπεριλαμβανομένων κλινικών παραδειγμάτων. Μεθοδολογία: Έγινε βιβλιογραφική αναζήτηση στη βάση δεδομένων "Pubmed", που αφορούσε το μετεγχειρητικό ντελίριο στους ηλικιωμένους ασθενείς. Αποτελέσματα: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ανέδειξε βασικά σημεία που αφορούν το μετεγχειρητικό ντελίριο τα οποία είναι δυνατόν να εξοικειώσουν τους επαγγελματίες υγείας με αυτό το σύνδρομο. Κατά την ανασκόπηση διερευνηθήκαν τα εξής : τι είναι και πως εκδηλώνεται το μετεγχειρητικό ντελίριο, που οφείλεται και από ποιες καταστάσεις πρέπει να διακρίνεται, ποιες είναι οι βασικές αρχές διαχείρισης, οι φαρμακολογικές και μη μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπισή του. Αυτό το οξύ νευροψυχιατρικό σύνδρομο απαιτεί, ιδανικά, πρόληψη ή, αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση. Η σημασία της πρόληψης ή έγκαιρης αναγνώρισης έγκειται στις πολλαπλές αρνητικές συνέπειες που επιφέρει η ύπαρξή του, όπως παράταση διάρκειας και αύξηση κόστους νοσηλείας, επιδείνωση κατάστασης υγείας ηλικιωμένων ασθενών, αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα, αυξημένα ποσοστά έκπτωσης λειτουργικότητας και απώλειας ανεξαρτησίας. Συμπεράσματα : Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού ντελίριου προκύπτει από την καλύτερη γνώση νοσηλευτών και γιατρών όσον αφορά αυτό το σύνδρομο.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses