Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Κυζιρίδης Θεοχάρης

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΤΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΝΤΕΛΙΡΙΟ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018
Εισαγωγή: Το μετεγχειρητικό ντελίριο είναι επιπλοκή που αφορά κυρίως ασθενείς σε προχωρημένη ηλικία με συχνότητα που κυμαίνεται από 9% έως 87% ανάλογα με τον πληθυσμό των ασθενών και τον βαθμό του μετεγχειρητικού στρες. Σκοπός : της εργασίας ήταν η περιγραφική ανασκόπηση του θέματος συμπεριλαμβανομένων κλινικών παραδειγμάτων. Μεθοδολογία: Έγινε βιβλιογραφική αναζήτηση στη βάση δεδομένων " Pubmed

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses