Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Τόσκα Αικατερίνη

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018
Εισαγωγή: Οι υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων και η κακή ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσει οξείες και χρόνιες αναπνευστικές νόσους σε παιδιά. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία ερευνητικού εργαλείου για τη διερεύνηση της σχέσης των παραγόντων ρύπανσης του εσωτερικού περιβάλλοντος και της κατάστασης υγείας των παιδιών προσχολικής ηλικίας

ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
Εισαγωγή: Μελέτες έχουν δείξει ότι οι στάσεις των μελών της χειρουργικής ομάδας σχετικά με την ασφάλεια και την ομαδική εργασία εντός της χειρουργικής αίθουσας, συνδέονται σημαντικά με την ασφάλεια των ασθενών. Σκοπός: Η αξιολόγηση των στάσεων σχετικά με την ομαδική εργασία και την ασφάλεια μεταξύ ιατρών και  νοσηλευτών χειρουργείου. Μεθοδολογία: Η μελέτη έλαβε χώρα το Φθινόπωρο του 2019. Το εργαλείο

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses