Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αικατερίνη Τόσκα, Μαρία Σαρίδη, Δήμητρα Λατσού, Ιωάννης Κουτελέκος, Γεωργία Κοτταρά, Μαίρη Γείτονα


Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020

Έτος δημοσίευσης:

2020

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 261-277

DOI: 10.5281/zenodo.4501239

Περίληψη:

Εισαγωγή: Μελέτες έχουν δείξει ότι οι στάσεις των μελών της χειρουργικής ομάδας σχετικά με την ασφάλεια και την ομαδική εργασία εντός της χειρουργικής αίθουσας, συνδέονται σημαντικά με την ασφάλεια των ασθενών. Σκοπός: Η αξιολόγηση των στάσεων σχετικά με την ομαδική εργασία και την ασφάλεια μεταξύ ιατρών και  νοσηλευτών χειρουργείου. Μεθοδολογία: Η μελέτη έλαβε χώρα το Φθινόπωρο του 2019. Το εργαλείο της μελέτης αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο Operating Room Management Attitudes Questionnaire (ORMAQ) και το δείγμα αποτέλεσαν ιατροί και νοσηλευτές οι οποίοι εργάζονταν στα χειρουργεία τριών επιλεγμένων νοσοκομείων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Από τα 150 ερωτηματολόγια, 120 επεστράφησαν πλήρως συμπληρωμένα, με βαθμό ανταπόκρισης 80%. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν διαφοροποιήσεις στις στάσεις των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την ομαδική εργασία και την ασφάλεια χειρουργείου. Οι ιατροί και νοσηλευτές συμφωνούν ότι η διάχυση πληροφοριών μεταξύ των μελών της χειρουργικής ομάδας είναι ικανοποιητική (4,14 και 4,22), υπάρχει οργανωτικό κλίμα στην ομάδα (3,88 και 3,69), εμπιστεύονται την ηγεσία σε επείγουσες καταστάσεις (3,78 και 3,75), έχουν υψηλές εργασιακές αξίες (3,74 και 3,66). Επίσης, το δείγμα έχουν μέτριο άγχος (3,59 και 3,60), χαρακτήρισαν μέτρια την ομαδική εργασία (3,56 και 3,48), την δομή της ηγεσίας (3,39 και 3,31) και τα λάθη στις διαδικασίες. Συμπεράσματα: Ιατροί και νοσηλευτές παρά το γεγονός ότι επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες, προσεγγίζουν με τον ίδιο τρόπο τα θέματα της ομαδικής εργασίας και της ασφάλειας στο χειρουργείο. Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη εφαρμογής εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε ομαδικό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη την ανθρώπινη κουλτούρα και στάση η οποία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses