Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Λατσού Δήμητρα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
Εισαγωγή: Μελέτες έχουν δείξει ότι οι στάσεις των μελών της χειρουργικής ομάδας σχετικά με την ασφάλεια και την ομαδική εργασία εντός της χειρουργικής αίθουσας, συνδέονται σημαντικά με την ασφάλεια των ασθενών. Σκοπός: Η αξιολόγηση των στάσεων σχετικά με την ομαδική εργασία και την ασφάλεια μεταξύ ιατρών και  νοσηλευτών χειρουργείου. Μεθοδολογία: Η μελέτη έλαβε χώρα το Φθινόπωρο του 2019. Το εργαλείο

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses